Kalİte
Hür Kalıp
Kalİte Polİtİkamız
- Kuruluş faaliyetleri kapsamında ve belirlenmiş tüm süreçlerin uygulama aşamalarında ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerini karşılamak için kurulmuş sistemi etkin olarak uygulamak,
- Güncelliğini ve sürekli gelişimini sağlamak,
- "Koşulsuz müşteri memnuniyeti" felsefesi doğrultusunda, yapılacak tüm faaliyetlerde "Müşteri Odaklılığı" düsturunu geçerli kılmak,
- Tüm faaliyetlerde "Planla / Uygula / Kontrol et / Önlem al" döngüsünü esas almak ve sürekli olarak uygulamak
- Tüm faaliyetleri bir süreç statüsünde değerlendirmek, planlamak, uygulamak, performansları takip ve kontrol etmek, sürekli iyileştirmek ve geliştirmek,
- Sunulan ürün ve hizmetlerin, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini ve ilgili standartları tam olarak karşılamasını sağlamak,
- İnsan kaynaklarının etkin olarak değerlendirilmesi kapsamında, personelin katılımını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek,
- Malzeme, makine ve teçhizat kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmek amacıyla gelişim planları yapmak, uygulamak ve sonuçları takip ve kontrol etmek,
- İç ve dış kaynaklı geri besleme verilerinin analiz sonuçlarına göre etkin faaliyetleri devreye sokmak,
- Tedarikçi ve taşeronlar için takip ve kontrol sistemleri uygulamak, gelişimlerini sağlayıcı tedbirler almak.

 

Copyright © 2013 www.hurkalip.com .All Rights Reserved | Tasarım ve Kodlama : Alcom Yazılım